Expremio Technology

Tempo project

Tempo project

ue_LOGO.png
logo-gov.png
instrumente-logo.png

Anunt incepere proiect

TEMPO – solutie pentru cresterea relevantei in relatia cu clientul si oferirea de beneficii de fidelitate pentru stimularea vanzarilor

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam să vizitati www.fonduri-ue.ro.

COMPETITIVI IMPREUNA!

In perioada 08 august 2017 – 07 august 2019, Expremio Marketing S.R.L. (in calitate de Lider) in parteneriat cu IT Zone S.R.L. implementeaza proiectul “TEMPO – solutie pentru cresterea relevantei in relatia cu clientul si oferirea de beneficii de fidelitate pentru stimularea vanzarilor”.

Obiectivul principal al proiectului este realizarea platformei software inovative de relationare denumita “Tempo”, cu urmatoarele functionalitati principale:

 • Configurarea de catre managerul de marketing a obiectivelor de relationare cu clientul,
 • Configurarea regulilor de comunicare si de recompensare a clientilor pentru fidelitate (reguli de fidelitate) cu clientul,
 • Urmarirea si analizarea comportamentului clientilor in ce priveste reactiile la comunicari si cumparaturi,
 • Generarea de recomandari de comunicare si de recompensare a clientilor,
 • Configurarea si distributia de vouchere destinate anumitor momente sau nevoi din viata clientilor.

Obiectivele specifice constau in:

 1. Realizarea de investitii in infrastructura hardware si software
 2. Documentarea cerintelor functionale si non-functionale si a specificatiilor proiectului
 3. Proiectarea interfetei cu utilizatorul pentru functionalitatile sistemului si designul interfetei cu utilziatorul conform proiectarii de interfata
 4. Design-ul arhitecturii software care va deservi functionalitatilor de mai sus
 5. Programarea functionalitatilor care raspund la cerintele si specificatiile documentate
 6. Documentarea scenariilor de testare si testarea functionalitatilor
 7. Definirea pachetelor de reguli de relationare pentru diverse tipologii de clienti si contexte
 8. Realizarea manualului de utilizare si a materialelor suport pentru folosirea functionalitatilor dezvoltate.

In urma implementarii activitatilor, se anticipeaza obtinerea urmatoarelor rezultate:

1.    Investitii in active corporale si necorporale necesare dezvoltarii produsului TIC

 • Documentatie de achizitii completa
 • Contracte de furnizare incheiate pentru achizitionarea activelor corporale si necorporale
 • Dobandirea si inregistrarea bunurilor achizitionate in gestiunea societatii.

2.    Cercetare industriala

 • Componente pentru cercetarea industriala (terminale smartphone)
 • Matrice de trasabilitate intre cerinte si specificatii
 • Document de principii de arhitectura software conform specificatii functionale & Raport aliniere implementare la principii de arhitectura
 • Scheme pentru interfata cu utilizatorul
 • Elemente de design de interfata cu utilizatorul: obiecte exemplu si ghid de stil
 • Functionalitati programate si rezultate ale testelor de sistem dupa dezvoltarea functionalitatilor 
 • Scenarii de testare conform cu matricea de trasabalitatea intre cerinte si specificatii
 • Rezultat de import si generare de date conform cu operatiunile efectuate si rezultatele lor
 • Raport de testare care contine scenariile de testate efectuate precum si rezultatele testelor
 • Manuale de utilizare documentate, conform matricei de trasabilitate intre cerinte, specificatii si scenarii de testare.

3.    Cercetare de piata

 • 1 contract cu un furnizor de servicii de specialitate pentru cercetare de piata.
 • 1 studiu de piata

4.    Asigurarea accesului la baze de date si biblioteci de specialitate

 • acces la 1 baza de date si acces la 1 abonament la o biblioteca de sprecialitate pe perioada activitatii de cercetare si timp de 12 luni de la finalizarea proiectului.

Valoarea totală eligibila a proiectului este de 3.728.901,10 lei din care:

 • Contribuție UE: 2.477.925,66 lei
 • Contributie națională: 437.281,00 lei